Αυτόλογη βιοανάπλαση Λαιμού και Ντεκολτέ

με συνδυασμό ορού βλαστοκυττάρων και Fraxel Laser με αποτελέσματα Lifting

Τα βλαστοκύτταρα είναι τα «κυρίαρχα» κύτταρα του ανθρώπινου σώματος. Αποτελούν την πηγή δημιουργίας όλων των τύπων των κυττάρων κάθε ιστού στον ανθρώπινο οργανισμό. Πρόκειται για αδιαφοροποίητα κύτταρα, δηλαδή δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των κυττάρων που δομούν τα όργανα και τους ιστούς του σώματός μας. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες μέσα στον οργανισμό, τα βλαστοκύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν σε εξειδικευμένα κύτταρα, όπως είναι κύτταρα των στοιβάδων του δέρματος.

Το λίπος περιέχει μεγάλες ποσότητες βλαστοκυττάρων. Για την ακρίβεια τα βλαστοκύτταρα αποτελούν το 1% των κυττάρων του λιπώδους ιστού. Επομένως ο λιπώδης ιστός μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πηγή βλαστοκυττάρων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές αναγεννητικής ιατρικής, όπως για παράδειγμα η ανάπλαση του δέρματος.

Πέρα όμως από την ιδιότητά τους να διαφοροποιούνται σε διάφορους κυτταρικούς τύπους, τα βλαστοκύτταρα διαθέτουν και ένα δεύτερο, πολύ σημαντικό μηχανισμό δράσης. Τα βλαστοκύτταρα εκκρίνουν ένα μεγάλο αριθμό πρωτεινών (πάνω από 270 πρωτεΐνες), όπως για παράδειγμα αυξητικούς παράγοντες, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να ενεργοποιούν τους εσωτερικούς μηχανισμούς ανάπλασης των ιστών. Για να παρουσιαστεί απλά, ουσιαστικά μέσω της έκκρισης αυτών των πρωτεϊνών, τα βλαστοκύτταρα “συνομιλούν” με τα γειτονικά τους κύτταρα και τα ενεργοποιούν έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η ανάπλαση του ιστού.

Η τεχνική περιλαμβάνει συλλογή μιας ελάχιστης ποσότητας λίπους από τον ιατρό, εργαστηριακή απομόνωση των βλαστοκυττάρων από το λίπος και καλλιέργειά τους σε εξειδικευμένο εργαστήριο για μερικές εβδομάδες. Ακολουθεί ενεργοποίηση των βλαστοκυττάρων του λίπους, έτσι ώστε αυτά να παράξουν τις πολύτιμες αυτές πρωτεΐνες. Στη συνέχεια ο ορός με τις πρωτεΐνες συλλέγεται και παραδίδεται στον ιατρό για εφαρμογή. Η εφαρμογή του ορού αυτού γίνεται σε συνδυασμό με Fraxel Laser έτσι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στην ανάπλαση του δέρματος του λαιμού και του ντεκολτέ.

Το DK Medical Spot συνεργάζεται με τη Theracell, μια πρωτοπόρο εταιρία βιοτεχνολογίας, η οποία διαθέτει την απαραίτητη εξειδικευμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία για την παραγωγή προϊόντων αναγεννητικής ιατρικής τα οποία βασίζονται στη χρήση αυτόλογων κυττάρων, δηλαδή κυττάρων που προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή.